نشست بررسی حقوقی ابعاد جنگ علیه غزه؛

رژیم صهیونیستی به هیچ قانونی پایبند نیست/ جنایتکاران جنگی غزه باید محاکمه شوند