گزارشی از اوضاع غزه/

اینجا خبری از عید نیست/عید شهید به جای عید فطر و نماز میت به جای نماز فطر