جزئیات گزارش کمیسیون صنایع از نحوه قیمت گذاری خودرو؛

اطلاعات نادرست خودروسازان علت افزایش قیمت خودرو بود/ امکان کاهش قیمت خودرو تا 30 درصد