احتمال نهایی شدن نامزد نخست وزیری عراق در جلسه آتی پارلمان

آفریقا و خاورمیانه

ائتلاف دولت قانون از احتمال نهایی شدن نامزد نخست وزیری در جلسه آتی پارلمان عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  الفرات، ائتلاف دولت قانون احتمال داد که نامزد نخست وزیری در جلسه آتی پارلمان معرفی شود.

احمد الشیخ نماینده ائتلاف دولت قانون خاطر نشان کرد با توجه به تحرکات سیاسی درباره مذاکرات درباره نامزد نخست وزیری و نزدیک شدن دیدگاهها درباره نهایی شدن نامزد نخست وزیری در جلسه آینده یا جلسه پس از آن خوش بین هستیم.

ائتلاف دولت قانون اعلام کرده است به عنوان فراکسیون پیروز انتخابات پارلمانی اخیر، معرفی نامزد نخست وزیری بر عهده این ائتلاف است.

مرجعیت عالی دینی عراق پیشتر از زبان شیخ مهدی الکربلایی نماینده خود همه طرفهای سیاسی را به مسئولیت پذیری و عدم اصرار بر مناصب به سبب حساسیت مرحله ای که عراق در آن به سر می برد، توصیه کرد.