در جلسه هیئت وزیران صورت گرفت:

ادامه بررسی سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود

دولت

هیئت وزیران در جلسه روز گذشته خود به ادامه بررسی سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت ‌دولت عصر دیروز یکشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهور اسلامی کشورمان تشکیل جلسه داد.

در این جلسه ادامه بحث در خصوص سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال های ۹۳-۹۴ مورد بررسی اعضای دولت قرار گرفت و ادامه بحث به جلسه آینده دولت موکول شد.