ماجراي رخصت گرفتن احمدي‌نژاد از هاشمي

احمدی نژاد, هاشمی رفسنجانی

جريان احمدي‌نژاد در انتشار خاطرات بريده شده آيت‌الله منتظري براي ايجاد و القاي اختلاف در بين مسوولان نظام در دوران امام‌(ره) باعث شد كه يكي از نزديكان رسانه‌اي آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني پرده از يك راز بزرگ بردارد.

همان‌گونه كه پيش‌بيني مي‌شد، جريان احمدي‌نژاد در انتشار خاطرات بريده شده آيت‌الله منتظري براي ايجاد و القاي اختلاف در بين مسوولان نظام در دوران امام‌(ره) باعث شد كه يكي از نزديكان رسانه‌اي آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني پرده از يك راز بزرگ بردارد.

به گزارش روزنو، در همين راستا مصطفي فقيهي از اعضاي تيم رسانه‌اي آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني و مديرمسوول سايت انتخاب به پرسش خود از آيت‌الله هاشمي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: يك‌بار از آيت‌الله اين مساله را پرسيدم كه «وقتي احمدي‌نژاد ماه‌ها پيش از انتخابات رياست‌جمهوري84، به حضورتان رسيد و براي حضور در انتخابات كسب تكليف كرد، واكنش شما چه بود؟» مدير سايت انتخاب اضافه كرد: آيت‌الله در واكنش به اين سوالم، خنده‌اي كرد و گفت: «اصلا او را اين اندازه نمي‌دانستيم، براي همين گفتم اين همه كه كانديدا شده‌اند، خب تو هم بيا كانديدا شو!... البته او خود بناي آمدن داشت» آيت‌الله اين را هم گفت كه «او بعدتر اما با حمايت‌هاي ناگهاني و يك‌باره‌اي كه به سويش سرازير شد توانست راي آورد و پيروز شود...» و در واقع شگفتي‌ساز شود.
کد N415715