در جلسه هیات وزیران؛

دولت سیاست‌های خروج از رکود را بررسی کرد

دولت

دولت تدبیر و امید دو روز پیش متن کامل سیاست‌های اقتصادی خود را برای خروج غیر تورمی از رکود در سال های 1393 و 1394 که در هیئت وزیران در حال بررسی است، منتشر کرد

هیات دولت عصر دیروز یکشنبه در نشستی به ریاست رییس جمهور سیاست‌های اقتصادی خود را برای خروج غیر تورمی از رکود مورد بررسی قرار داد.

به گزارش ایلنا، این جلسه ادامه بحث درباره سیاست‌های اقتصادی برای سال جاری و سال آینده بود و مقرر شد این موضوع در جلسات آتی هیات دولت نیز پیگیری شود.

دولت تدبیر و امید دو روز پیش متن کامل سیاست‌های اقتصادی خود را برای خروج غیر تورمی از رکود در سال های 1393 و 1394 که در هیئت وزیران در حال بررسی است، منتشر کرد و بار دیگر از همه نخبگان، اندیشمندان، انجمن ها و نهادهای تخصصی فعال در مباحث اقتصادی خواست تا نظرات خود را درباره این سیاست‌های پیشنهادی ظرف مدت 10 روز به دفتر هیئت دولت به نشانی daftar@govir.ir ارسال کنند.

کد N415455