گزارش تصویری/

شگفتی صهیونیست ها از تونل های پیشرفته حفر شده توسط مقاومت فلسطین