مدیر مسئول"قانون" مجرم شناخته شد/"فارس" مجرم شناخته نشد

سیاست داخلی

پرونده خبرگزاری "فارس" با عناوین اتهامی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، افترا و تخلف از مصوبات شورای عالی امنیت ملی در این دادگاه مورد رسیدگی قرار و رای بر مجرم شناخته نشدن این خبرگزاری در تمامی عناوین اتهامی فوق صادر شد.

هیات منصفه مطبوعات استان تهران، مدیر مسوول روزنامه «قانون» را در عناوین اتهامی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب خلاف عفت عمومی مجرم شناخت و مستحق تخفیف در مجازات ندانست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران مسوول روزنامه "قانون"، خبرگزاری "فارس" و سردبیر" ایران ورزشی" صبح امروز(یکشنبه) در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.

بر این اساس دادگاه روزنامه "قانون" را به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب خلاف عفت عمومی مجرم شناخت و این روزنامه را مستحق تخفیف در مجازات ندانست.

هیات منصفه مطبوعات همچنین پس از رسیدگی به اتهام سردبیر روزنامه "ایران ورزشی" در خصوص نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر این روزنامه را مجرم نشناخت.

پرونده خبرگزاری "فارس" با عناوین اتهامی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، افترا و تخلف از مصوبات شورای عالی امنیت ملی در این دادگاه مورد رسیدگی قرار و رای بر مجرم شناخته نشدن این خبرگزاری در تمامی عناوین اتهامی فوق صادر شد.

 

کد N415026