برکناری چند صد مقام چینی به خاطر سوء استفاده از قدرت

آسیا اقیانوسیه

چند صد مقام دولتی چین به دلیل مهاجرت همسران و فرزندان آنها به خارج از کشور برکنار شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز از برکناری 866 نفر از مقامات دولتی چین در استان گوآنگ دونگ به دلیل مهاجرت همسران و فرزندان آنها به خارج از کشور در راستای سیاست های شی جینپینگ رئیس جمهوری چین برای مقابله با فساد و رسوایی مالی مقامات دولتی خبر داد.

دولت چین همچنین خواستار بازگشت افسران بازنشسته ارتش به خانه‌ های سازمانی شده و از مقامات ارتش که بیش از یک خانه سازمانی دارند، خواسته تا آنها را تحویل دولت دهند. در این طرح همچنین از افرادی که حساب‌ های بانکی‌ آنها بیشتر از درآمدشان بوده خواسته شده تا اموال اضافی را به دولت پس دهند و در صورت تمرد وام‌ ها و بیمه‌ های خدمات درمانی به حالت تعلیق در می آیند.