آلمانی ها خواهان اعمال تحریم های شدید علیه روسیه هستند

آمریکا اروپا

نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد بیشتر شهروندان آلمانی از اعمال تحریم های شدید علیه دولت روسیه حمایت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهروندان آلمانی معتقدند اتحادیه اروپا باید تحریم های بیشتری را علیه روسیه اعمال کند. بر اساس نظرسنجی که به تازگی توسط هفته نامه آلمانی اشپیگل انجام شده، 52 درصد آلمانی ها خواهان تشدید تحریم ها علیه روسیه هستند. یکی از دلایل این رویکرد تبلیغات رسانه ای در مورد نقش روسها در سقوط هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین عنوان شده است.

ضدیت شهروندان آلمانی با روسها به حدی است که آنها افزایش بیکاری در نتیجه عملی شدن تحریم های اقتصادی اروپا علیه شرکت های روسی را ترجیح می دهند. همچنین 39 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی مخالف اعمال تحریم های ضدروسی بیشتر هستند.

طبق این نظرسنجی 54 درصد آلمانی ها بر این باورند که آلمان نباید به تنهایی اقدامی علیه روسیه انجام دهد و اعمال تحریم های احتمالی باید با تصمیم جمعی و توسط اتحادیه اروپا باشد. در پی سقوط پرواز MH17 هواپیمایی مالزی در شرق اوکراین انگشت اتهام غرب متوجه دولت روسیه و جدایی طلبان اوکراینی شده است.

در همین رابطه اخیرا مقامات اروپایی از جمله "هرمان وان رومپوی" رئیس شورای اتحادیه اروپا از احتمال تشدید تحریم ها علیه روسیه به اتهام نقش داشتن در سقوط این هواپیما خبر داده اند.