در نخستین نشست کنگره مطرح شد؛

انتقاد از رهبر جدید حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا

آمریکا اروپا

نمایندگان مردم در اولین نشست کنگره انتقادهای گسترده ای را علیه رئیس جدید حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا به دلیل بحران های اقتصادی مطرح کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شینهوا با اشاره به برگزاری اولین کنگره حزب حاکم متحد سوسیالیست ونزوئلا بدون حضور چاوز رهبر فقید این کشور به انتقادهای موجود علیه مادورو رئیس جدید حزب به دلیل بحران های اقتصادی پرداخت.

رسانه ها همچنین با اشاره به آغاز سومین کنگره حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا به رهبری نیکلاس مادورو رئیس جمهوری این کشور گزارش دادند در این نشست که تا روز پنج شنبه ادامه دارد، نهادینه کردن پایه‌ های ایدئولوژیکی انقلاب بولیواری ونزوئلا و 25 هزار طرح ملی در کاراکاس مورد بررسی قرار می گیرد.

بر این اساس 985 نماینده مردم در این کنگره کمک جنبش‌ های مردمی و شوراهای محلی به دولت و قابلیت های دولت مادورو در زمینه مبارزه با فساد را مورد بررسی قرار داده و یاد و خاطره هوگو چاوز رهبر فقید انقلاب بولیواری ونزوئلا را گرامی داشتند.

مادورو در اولین روز برگزاری این کنگره به همبستگی مردم ونزوئلا و تلاشهای چاوز در ایجاد انقلاب بولیواری ونزوئلا بر پایه انتقادهای مردمی اشاره کرد که همواره مخالفت خود را با جهانی‌ سازی‌ های نئولیبرالیستی و سیاست‌ های خارجی آمریکا اعلام کرده است.