انجمن یاری از کودکان در معرض خطر:

فردا علیه کشتار مردم بی‌دفاع تجمع می‌کنیم

سیاست داخلی,تجمع اعتراضی برای مردم غزه

«فردا ساعت ۱۱ اعضای انجمن یاری برای حمایت از کودکان و زنان غزه درمقابل سازمان ملل به همراه دیگر اعضای جامعه مدنی تجمع خواهند کرد./ به غیر از کشتار وسیعی که اتفاق افتاده آسیب‌های جسمی و روحی که درجنگ به کودکان وارد می‌شود تمام دنیا را در بر خواهد گرفت وسازمان ملل باید پیش قدم شود تا این کشتار را متوقف کند.»

مدیر عامل «انجمن یاری از کودکان در معرض خطر» از حضور اعضای این انجمن در تجمع اعتراضی به کشتار مردم غزه خبر داد و عنوان کرد که جامعه مدنی نه تنها در برابر آسیب‌های کودکان ایران بلکه در برابر تمامی کودکان در معرض خطر مسئول است.

«شری نجفی» مدیر عامل «انجمن یاری از کودکان در معرض خطر» در گفتگو با خبرنگار ایلنا پیرامون تجمع اعتراض آمیز جامعه مدنی ایران علیه کشتار و خشنوت در نوار غزه؛ گفت: فردا ساعت ۱۱ اعضای این انجمن برای حمایت از کودکان و زنان غزه در مقابل دفتر سازمان ملل به همراه دیگر اعضای جامعه مدنی تجمع خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه زنان و کودکان بی‌دفاع هستند، ادامه داد: سازمانهای مردمی حوزه کودکان، همواره در پیشگیری از آسیب به کودکان فعال هستند و برای ما تفاوتی نمی‌کند که کودکان ایران در معرض خطر باشند یا این خطر برای کودکان دیگر کشور‌ها به وجود آمده باشد.

نجفی افزود: به غیر از کشتار وسیعی که اتفاق افتاده آسیب‌های جسمی و روحی که درجنگ به کودکان وارد می‌شود تمام دنیا را در بر خواهد گرفت وسازمان ملل باید پیش قدم شود تا این کشتار را متوقف کند.

مدیر عامل انجمن یاری در پایان به برخی از شعارهای این تجمع اعتراض آمیز از جمله «زندگی حق کودکان است»، «زندگی در آرامش و صلح حق کودکان است»، «به کشتار کودکان بی‌دفاع غزه پایان دهید»، «صلح برای کودکان جهان عاری از خشونت»، «جنگ علیه کودکان غزه را متوقف کنید»، «حق زندگی برای کودکان غزه»، «جنگ ناقض حقوق کودکان است» اشاره کرد.

گفتنی است صبح امروز «شبکه یاری کودکان کار» که متشکل از تعدادی از تشکل‌های مردم‌نهاد در این حوزه است موفق به دریافت مجوز تجمع اعتراضی از سوی استانداری تهران شد. تاکنون تشکل‌های مردم نهاد، همچون جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، انجمن حمایت از حقوق کودک، انجمت حامیان کودکان کار، کانون کوشا، انجمن کیانا، انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده، انجمن یاری از کودکان در معرض خطر، انجمن دوستدار کودکان پویش، موسسه رویش، موسسه شک. فایی استعداد‌های کودکان، موسسه تاک سرزمین من، انجمن پویش، موسسه فرهنگی آورده گیل، خانه مهر کودکان حضور خود را در این تجمع اعلام کرده‌اند.

کد N414791