فوری/

سه شهید در جدیدترین حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی علیه غزه

آفریقا و خاورمیانه

منابع امنیتی در فلسطین از شهادت سه فلسطینی دیگر در جدیدترین حملات توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی علیه غزه خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین،منابع فلسطینی از شهادت دو فلسطینی در حملات توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی به شرق اردوگاه نصیرات خبر می دهند.

همچنین یک فلسطینی دیگر نیز در شرق خان یونس در نخستین حملات صهیونیستها به شهادت رسیده است.