همراه با تصویر؛

هت تریک اردوغان در 15 دقیقه/افندی به سراغ فوتبال رفت