هزاران اسراییلی با برگزاری تظاهرات خواستار پایان دادن به جنگ با غزه شدند

کد N413777