یوسفیان ملا در گفت‌وگو با ایلنا:| 189906

اسامی مفسدان اقتصادی به دست ما نرسیده است

مجلس

هیات هفت نفره‌ای برای رسیدگی به معوقات بانکی در بانک مرکزی مستقر شده‌اند/مطالبی که در خصوص اسامی مفسدان اقتصادی مطرح می‌شود صرفا به دلیل تسویه حساب‌های سیاسی است و هیچ لیستی به دست ما نرسیده است.

نماینده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مطالبی که در خصوص اسامی مفسدان اقتصادی مطرح می‌شود صرفا به دلیل تسویه حساب‌های سیاسی است و هیچ لیستی به دست ما نرسیده است.

عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به پرونده فساد مالی با بیان اینکه تاکنون هیچ لیستی از متهمان فساد مالی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیامده است،اظهار داشت: طبق قانون نمی‌توان قبل از اینکه دادگاه حکمی بدهد اسامی مفسدین اقتصادی را اعلام کرد.

نماینده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: قانون می‌گوید حتی اگر دادگاه اول هم حکم داد این حکم باید در دادگاه تجدید نظر قطعی شود تا بتوان اسامی مفسدان را اعلام کرد.

وی با بیان اینکه هنوز چیزی قطعی و در دادگاه رسیدگی نشده است یادآور شد: مطالبی که در خصوص اسامی مفسدان اقتصادی مطرح می‌شود صرفا به دلیل تسویه حساب‌های سیاسی است و هیچ لیستی به دست ما نرسیده است.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص پرونده معوقات بانکی نیز توضیح داد: هیات هفت نفره‌ای که برای رسیدگی به این موضوع تعیین شده در بانک مرکزی مستقر شدند و ما در اولین جلسه ستاد امیدوار هستیم که شاهد گزارشات خوب آنها باشیم.

کد N413723