وزير کشور:

احزاب و تشکل ها نیازمند نشاط سیاسی و حمایت هستند/تشکيل کارگروه سه جانبه

دولت

رحمانی فضلی وزیر کشور گفت: احزاب و تشکل ها نیازمند نشاط سیاسی و حمایت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور امروز بعدازظهر در نشست مشترک استانداران و دبیران کل احزاب و تشکل های سیاسی کشور با حضور در جمع خبرنگاران درباره معرفی معاون سیاسی خود اظهار داشت: معاون سیاسی جدید وزارت کشور به زودی معرفی خواهد شد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا احزاب منحله درخواستی به منظور فعالیت مجدد خود داشته اند یا خیر، گفت: تاکنون درخواستی در این رابطه به ما نرسیده است.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه جلسه امروز اولین نشست مشترک استانداران سراسر کشور با دبیران کل احزاب  و تشکل های سیاسی بود، تصریح کرد: احزاب و تشکل ها نیازمند نشاط سیاسی و حمایت هستند.

رحمانی فضلی ادامه داد: سیاست دولت حمایت از فعالیت احزاب سیاسی است که در چارچوب قانون  مشارکت سیاسی دارند و همچنین دولت نیز در فعالیت قانونمند آنان و ایجاد وحدت در جامعه تاکید دارد.

وی در رابطه با سخنان نمایندگان احزاب و تشکل های سیاسی گفت: در این جلسه حمایت حقوقی و قضایی از احزاب از سوی نمایندگان آنها مطرح شد  و مورد موافقت قرار گرفت.

وزیر کشور با بیان اینکه در این جلسه تصمیم گرفتیم کارگروه سه جانبه ای را میان دولت، مرکز پژوهش های مجلس و احزاب تشکیل دهیم اظهار داشت: این کارگروه نیز قانون انتخابات و احزاب را با حضور کارشناسان این سه بخش مورد بررسی قرار خواهد داد.

رحمانی فضلی همچنین با اشاره به موافقت وزارت کشور برای تسریع در صدور پروانه های فعالیت برای درخواست کنندگان ایجاد احزاب در استانها و واحدهای فرعی گفت: در این جلسه تصمیم گرفتیم که پروانه فعالیت آنان را در حداقل زمان به تصویب رسانده و صادر کنیم.