رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران:

درخواستی مبنی بر شکل‌گیری دوباره احزاب منحله به ما نرسیده است

دولت

معاون سیاسی وزارت کشور به زودی معرفی خواهد شد.

وزیر کشور اعلام کرد که درخواستی مبنی بر شکل‌گیری دوباره احزاب منحله به ما نرسیده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا عبد الرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست وزیر کشور با دبیران کل احزاب و استانداری ها در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه معاون سیاسی وزیر کشور چه زمانی معرفی می شود اظهار داشت: معاون سیاسی به زودی معرفی خواهد شد.

وزیر کشور در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا احزاب منحله در خواستی برای شکل گیری دوباره خود به وزارت کشور فرستاده اند یا خیر گفت: چنین درخواستی به ما نرسیده است.

کد N413363