نامه اعتراضی نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل/ در جنگ غزه شرکت نمی کنیم