نشست مشترک وزیر کشور با استانداران و دبیران کل احزاب برگزار شد

دولت

نشست مشترک رحمانی فضلی بعدازظهر امروز با استانداران و دبیران کل احزاب و تشکل های سیاسی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر نشست مشترک وزیرکشور با استانداران و دبیران کل احزاب و تشکل های سیاسی امروز بعدازظهر در وزارت کشور برگزار شد.

در این نشست صمیمی نیز دبیران کل احزاب و تشکل های سیاسی پیشنهادات و سخنان خود را پیرامون فعالیت سیاسی هر چه بهتر احزاب و تشکل های خود با وزیر کشور و استانداران در میان گذاشتند.

در همین رابطه نیز تعدادی از استانداران به نمایندگی سخنان خود را پیرامون تعامل هر چه بهتر دولت با  احزاب و تشکل های سیاسی بیان کردند.

در این نشست مشترک نیز تمام معاونان وزیر کشور همچنین باهنر نایب رئیس دوم مجلس و دبیرکل جامعه مهندسین اسلامی و زاکانی دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی حضور دارند.