با تصویب هیأت دولت انجام می‌شود:

تکمیل آزادراه چهارخطه کنارگذر شمالی مشهد در یک سال

دولت

با تصویب دولت، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد ظرف یک سال نسبت به تکمیل آزادراه چهارخطه کنارگذر شمالی مشهد اقدامات لازم را انجام دهد.

با تصویب دولت، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد ظرف یک سال نسبت به تکمیل آزادراه چهارخطه کنارگذر شمالی مشهد اقدامات لازم را انجام دهد.

به گزارش ایلنا، هیأت وزیران در جلسه 1393.4.25 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 - تصویب کرد:

1 متن زیر جایگزین بند «2» تصویب‌نامه شماره 46292/ت30631ه مورخ 1383.8.19 می‌شود:

2 طرف مشارکت سی و سه درصد منابع مورد نیاز برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را تا رسیدن به مرحله بهره‌برداری کامل به موقع تأمین و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه، طبق قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز علاوه بر تأمین کامل هزینه‌های مربوط به تکمیل مطالعات، دستگاه نظارت و تملک اراضی واقع در مسیر آزادراه، معادل شصت و هفت درصد از منابع لازم و موردنیاز برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را تا رسیدن به مرحله بهره‌برداری، از محل ردیف (40702073) به موقع تأمین و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه به حساب مشترک طرح واریز خواهد نمود.

2 تصویب‌نامه شماره 37445/ت47921ه مورخ 1391.2.30 لغو می‌شود.

3 وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف یک سال نسبت به تکمیل آزادراه چهارخطه کنارگذر شمالی مشهد اقدام نماید و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز موظف است بودجه لازم را در لایحه بودجه سال 1394 کل کشور پیش‌بینی کند.

این مصوبه از سوی معاون اول رئیس‎جمهور در تاریخ 1393.4.31 ابلاغ شده است.

کد N413197