حاضران در نشست پاریس خواستار تمدید آتش بس درغزه شدند

آتش بس,نشست پاریس

تهران – ایرنا – وزیران امور خارجه آمریکا و چند کشور اروپایی و خاورمیانه روز شنبه در نشست پاریس، خواستار تمدید زمان آتش بس موقت 12 ساعت میان رژیم صهیونیستی و حماس شدند که اکنون در باریکه غزه به اجرا گذاشته شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، ˈلورن فابیوسˈ وزیر امور خارجه فرانسه پس از برگزاری نشست با ˈجان کریˈ وزیر امور خارجه آمریکا و همتایانش از انگلیس، آلمان، ایتالیا، قطر، ترکیه و نمایندگان اتحادیه اروپا گفت: ما همگی از همه طرف های درگیر در نوار غزه می خواهیم که مدت برقراری آتش بس انساندوستانه تمدید شود.

در تهاجم 19 روزه ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی نوار غزه تاکنون دستکم 950 فلسطینی شهید و ده ها هزار تن دیگر زخمی و آواره شده اند که اغلب غیرنظامی هستند.

خاورم**1486**1144 **1010
کد N413107