مردم جنوب ایتالیا درحمایت از غزه راهپیمایی کردند

کد N412941