دیلی میل مدعی شد:

خشم هلندی ها موجب فرار دختر پوتین از آمستردام شده است