خیابان "اسرائیل" در آرژانتین به "فلسطین آزاد" تغییر نام داد

آفریقا و خاورمیانه

04/05/1393 14:46

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نباپرس، به دنبال برگزاری تظاهرات ضد صهیونیستی در کشورهای مختلف دنیا، مسئولان محلی در شهر "کوردوبا" در آرژانتین نام خیابانی که "اسرائیل" نام داشت به "فلسطین آزاد" تغییر دادند.

کوردوبا شهریست در آرژانتین واقع در کنار نهر بریمیرو مرکز صنعت و زراعت دارای دانشگاه و رصدخانه که حدود یک میلیون نفر سکنه دارد، این شهر در سال 1573 میلادی بنا شده است.

این در حالی است که روز جمعه که روز جهانی قدس نام گرفته است شهروندان 80 کشور از جمله کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی با برپایی تظاهرات، جنایات رژیم صهیونیستی را در نوار غزه که منجر به شهادت و زخمی شدن حدود 7000 نفر شده است، محکوم کردند.