آخرین وضعیت پزشکی آیت‌الله مهدوی‌کنی

مهدوی‌کنی

رئیس دفتر آیت‌الله مهدوی‌کنی به نقل از پزشکان گفت که وضعیت جسمی و عمومی رئیس مجلس خبرگان رهبری مناسب است.

رئیس دفتر آیت‌الله مهدوی‌کنی به نقل از پزشکان گفت که وضعیت جسمی و عمومی رئیس مجلس خبرگان رهبری مناسب است.

امیر انصاریان رئیس دفتر آیت‌الله مهدوی‌کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت جسمانی آیت‌الله مهدوی‌کفت: وضعیت جسمی و عمومی آیت‌الله مهدوی‌کنی خوب است.

وی با بیان اینکه پزشکان و مشاوران پزشکی همچنان در حال فعالیت هستند، تاکید کرد: درمان آیت‌الله مهدوی‌کنی همچنان ادامه دارد.

انصاریان با بیان اینکه در وضعیت رئیس مجلس خبرگان رهبری تغییری صورت نگرفته است، گفت: ایشان حتی بعضاً چشم‌هایشان را باز می‌کنند.کد N412350