در گفتگو با مهر اعلام شد:

گزارش مکتوب نحوه استخدام‌ها در دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه می شود

مجلس

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت سابق نسبت به اعلام استخدام ها غیر قانونی در دولت احمدی نژاد واکنش نشان داد.

لطفا الله فروزنده معاون توسعه انسانی دولت نهم و دهم در گفتگو با مهر با اشاره به درخواست برخی نمایندگان برای حضور وی در مجلس به منظور پاسخگویی به آنان درباره تخلفات استخدامی و اداری اظهار داشت: گزارشی 8 ساله در این رابطه وجود دارد که در اختیار نمایندگان قرار خواهیم داد.
 
وی در واکنش به حضور خود در مجلس گفت: تا کنون خبری برای حضور بنده  نیست اما اگر لازم باشد حضور خواهیم یافت.
 
معاون توسعه انسانی رئیس جمهور سابق پیشتر نیز اعلام کرده بود: استخدام های غیرقانونی در دولت گذشته دروغ محض بوده و دولت یازدهم باید اسنادش را ارائه کند.
 
گفتنی است، عسگری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در جلسه اخیر خود با نمایندگان مجلس با اعلام استخدام ۶۵۰ هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی یا قراردادی در دولت احمدی نژاد، عنوان کرده بود: استخدام ۴۰۰ هزار نفر از این تعداد بدون نشر آگهی و برگزاری آزمون بود.