گردانهای قسام 10 سرباز صهیونیست را در بیت حانون به هلاکت رساندند

کد N412126