اخبار جنگ سوم غزه/

موافقت دوجانبه با آتش بس 12 ساعته/ شمار شهدا فلسطینی به 870 نفر رسید