تکذیب شایعه درگذشت آیت الله مهدوی کنی

شایعه فوت آیت الله مهدوی کنی تکذیب شد.

کد N411421