بروز دودستگی در اتحادیه اروپا بر سر اعمال تحریم روسیه

تحریم روسیه

تهران - ایرنا - خبرگزاری ایتارتاس روسیه روز جمعه در گزارشی از ورشو، به نقل از نخست وزیر لهستان از ایجاد شکاف و دو دستگی میان اعضای اتحادیه اروپا برسر اعمال تحریم علیه روسیه بر سر موضوع اوکراین خبر داد.

براساس این گزارش، ˈدونالد تاسکˈ نخست وزیر لهستان امروز/جمعه با اعلام اینکه وحدت در اتحادیه اروپا برای تحریم روسیه میسر نیست گفت: برخی از اعضای این اتحادیه همچنان در مقابل طرح تحریم روسیه از خود مقاومت نشان می دهند و همین امر مانع تحقق برنامه های کلان این اتحادیه است.

وی در یک کنفرانس خبری در ورشو درباره احتمال برگزاری یک نشست فوق العاده اتحادیه اروپا در این خصوص افزود: اتحادیه اروپا باید قبل از هر اقدامی با برگزاری نشست های پشت پرده راه ها را برای اعمال تحریم های شدیدتر علیه روسیه هموار سازد وگرنه هیچ نشست فوق العاده ای نمی تواند اتحادیه اروپا را به اهداف خود نزدیک سازد.

تاسک از برگزاری دیدارهای پشت پرده برای این منظور خبر داد و افزود: اتحادیه اروپا با ادامه این روند هیچ شانسی برای مقابله با روسیه ندارد.

وی در این خصوص افزود: گرچه هیچ کس نمی تواند براحتی عواقب ضررهای قطع صدور گاز روسیه به اتحادیه اروپا را پیش بینی کند اما برخی کشورهای اروپایی همچنان بیم آن دارند که در صورت بروز این اتفاق، بیشترین ضرر را متحمل شوند و لذا مقامات آنها در مقابل هرگونه طرح تحریم روسیه مقاومت می کنند.

رسانام**13787**1275
کد N411297