گزارش خبری/

بازتاب رسانه ای حضور میلیونی مردم ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس