مسلمانان شمال یونان روز جهانی قدس را گرامیداشتند

گرامیداشت روز قدس,یونان

آتن- ایرنا- مسلمانان شهرهای شمالی یونان برای اولین بار پس ازاقامه نمازجمعه در صفوف منظم با راهیپمایی در خیابان ها روز جهانی قدس را گرامی داشتند.

به گزارش ایرنا، مسلمانان شهر اکسانتی واقع درشمال یونان امروز جمعه پس از اقامه نمازجمعه درصفوف منظم درخیابان های مرکزی این شهر دست به تظاهرات زدند و با شعارهای کوبنده جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کردند.

مسلمانان این شهر از جامعه جهانی به خاطر همراهی با رژیم صهیونیستی انتقاد کرده و ، آنان را شریک جرم این رژیم ددمنش دانستند.

معترضین با سردادن شعارهایی همچونˈ مردم غزه ما برادران و در کنار شما هستیم،ˈ به یاری حق شما پیروزی خواهید شدˈ ،ˈ شرم بر سران کشورهای عربی وابسته به آمریکا و خادمان رژیم صهیونیستی که اولین قبله مسلمین را هم فراموش کرده اندˈ وˈ غزه پیروزاست ، صهیونیزم نابوده استˈ تنفر و انزجار خود از جنایات ددمنشانه رژیم صهیونیستی در نوار غزه را اعلام داشتند.

همچنین مسلمانان شهرهای کموتینی، الکساندروپلی و دیگرشهرهای شمالی یونان نیز پس از اقامه نماز جمعه، با برپایی تظاهراتی انزجارو تنفرخود از رژیم صهیونیستی و حامیان آن را اعلام داشتند.

تظاهر کنندگان بر وحدت مسلمین در جهان تاکید کردند و تنها راه رهایی قدس شریف و مردم مظلوم فلسطین ازچنگال خون آشامان رژیم صهیونیستی، را اتحاد مسلمین دانستند.

اروپام**2170 ** 1917
کد N411285