توئیت های حمید ابوطالبی درباره روز قدس و رئیس جمهوری عراق

حمید ابوطالبی

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در توئیتر با تبریک انتخاب رئیس جمهور عراق نوشت: او کاری بس طاقت فرسا در برابر خود دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت دکتر حمید ابوطالبی در صحفه توئیتر نوشته است : ديروز رييس جمهورعراق انتخاب شد وسوگندياد كرد؛به ايشان صميمانه تبريك مي گوييم، اما درشرائط فعلي معناي اين سوگندچيست؟

نماینده معرفی شده از سوی کشورمان برای سازمان ملل در ادامه به تشریح این سوگند پرداخته و نوشته است رئیس جمهور عراق سوگند یاد کرد تا:

1- ازوحدت مردم ويكپارچگي عراق دربرابر تهديدات و تجزيه دفاع كند؛ چه اين خطرات از سوي برخي اكراد باشد وچه از طرف بعضي سنيان و داعشي ها.

2- از قانون اساسي عراق دفاع كند؛چه برخي اصول أن از سوي برخي اكراد پايان يافته تلقي شده باشد، وچه بعضي سنيان خواهان تغييرات اساسي درأن باشند.

3- امنيت،ثبات،أرامش ورفاه مردم عراق رافراهم نمايد؛چه ازسوي برخي اكراددركركوك تهديدشودوچه ازطرف داعش درموصل وشهرهاومكان هاي ديگرباشد.

4- ازاقوام ومذاهب واديان دفاع نمايد؛چه مسيحياني باشندكه درموصل به أنها ظلم شده است وچه شيعيان تلعفر ويا سنيان تكريت وقبايل واقوام تركمن و...

حمید ابوطالبي در ادامه به پیام تبریک دكترروحاني به رئیس جمهوری عراق اشاره کرده و می نویسد: درپيام روحاني أمده است مبارزه باتروریسم؛تداوم توسعه سیاسی ومردمسالاری؛کمک به ثبات،امنیت،پیشرفت مردم؛عراقِ متحدوباثبات باحضورومشارکت اقوام ومذاهب.

او سپس می نویسد: معناي اين پيام وأن سوگنداين است كه رئیس جمهوری عراق كاري بس طاقت فرسادربرابرخود داردوالبته تجارب مبارزاتي ودانش وي اين امكان رابطوركامل فراهم أورده است.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری در ادامه این توئیت خود با توجه به حضور حماسی ملت ایران در روز جهانی قدس نوشته است : درودبرملت مسلمانى كه درگرماي سوزان سراسرسرزمين ايران،داغى خون سرخ مظلومان غزه رادرمقاومت بى مثلشان دربرابرجنايات جنگى صهيونيسم غاصب فريادكردند

4949

کد N411281