رئیس سازمان محیط زیست در جمع خبرنگاران:

راهپیمایی روز قدس نماد همبستگی ملت ایران است/وجدان بسری بیدار شده است

سایر حوزه ها

رییس سازمان حفاظت از محیط زیست ضمن برپایی شهرهای مختلف دنیا بر علیه جنایات رژیم صهیونیستی گفت: اتفاق امروز نماد همبستگی و وحدت مردم ایران است چون اقشار و گرایش های مختلف مردم با نظرات سیاسی متفاوت به ویژه جوانان در راهپیمایی شرکت کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در مراسم راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران گفت: اتفاق مهمی در دنیا در حال رخ دادن است و آن بیداری وجدان بشریت است،هر انسانی که ذره ای از وجدان در آن بوده امروز به پا خواسته است و در مقابل رژیم صهیونیستی ایستاده است.

وی با تاکید بر جنایات رژیم صهیونسیتی افزود:تمام شهرهای مختلف دنیا امروزبه پا خواسته اند .اتفاق امروز نماد همبستگی و وحدت مردم ایران است چون اقشار و گرایش های مختلف مردم با نظرات سیاسی متفاوت به ویژه جوانان در راهپیمایی شرکت کرده اند.