وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران:

مردم جهان با برپایی راهپیمایی‌ همبستگی شان را به ملت فلسطین ابراز می کنند

سایر حوزه ها

وزیر اقتصاد و امور دارایی کشور ضمن اشاره به برپایی راهپیمایی در سایر کشورهای جهان گفت: امید داریم با برپایی چنین راهپیمایی‌هایی، مردم همبستگی شان را به ملت زجر کشیده فلسطین ابراز کرده و عرصه را برای اقدامات دردمنشانه اسرائیل محدود کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی در مراسم راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران گفت: مجموعه اقداماتی که در دوره اخیر توسط بعضی از گروه های تروریستی با حمایت از همین رژیم ها صورت گرفته، در راستای تامین منافع رژیم غاصب صهیونیستی است.

وی افزود: اتفاقاتی که در سوریه، عراق و سایر کشورهای اسلامی مشاهده می شود، در راستای منافع اسرائیل است. طبیعی است که این کشورها با توجه به نوع رفتارهایی که دارند انگیزه و یا تصمیمی برای مقابله با رژیم غاصب صهیونیستی ندارند و برعکس اقدامات آنها در جهت حمایت از این رژیم است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی کشورمان خاطر نشان کرد: امید داریم با برپایی چنین راهپیمایی هایی که در سایر کشورهای جهان برگزار می شود، مردم همبستگی شان را به ملت زجر کشیده فلسطین ابراز کرده و عرصه را برای اقدامات ددمنشانه اسرائیل محدود کنند.