لحظه انهدام یک منزل مسکونی توسط صهیونیست ها

تصاویری که مشاهده می کنید شبکه العالم از لحظه انهدام یک منزل مسکونی در غزه با موشک صهیونیست ها را منتشر کرده است.

لحظه انهدام یک منزل مسکونی توسط صهیونیست هاتصاویری که مشاهده می کنید شبکه العالم از لحظه انهدام یک منزل مسکونی در غزه با موشک صهیونیست ها را منتشر کرده است.

 

49 261

کد N411127