آژانس: نیازمند منابع مالی در باره ایران هستیم

آژانس انرژی اتمی,نشست 92

تهران - ایرنا - آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که برای تحت نظر گرفتن فعالیت های هسته ای ایران در راستای افزایش مهلت چهار ماهه نیاز به بودجه ای بالغ بر یک میلیون یورو دارد.

به گزارش روز جمعه خبرگزاری رویترز، این درخواست در قالب یک یادداشت به کشورهای عضو این آژانس اعلام شده است.

در این یادداشت آمده است که هفت کشور عضو این آژانس درخواست ادامه بررسی نظارت بر فعالیت های هسته ای ایران و تایید آن بر اساس توافق صورت گرفته داشته اند.

آژانس انرژی اتمی اعلام کرد: ادامه این فعالیت ها نیازمند منابع مالی بیشتر برای آژانس است.

این یادداشت می افزاید: با فرض این که تمامی کشورهای عضو که در این امر مشارکت کرده اند موافق ادامه مشارکت باشند، نیازمند یک میلیون یورو پول بیشترخواهیم بود.

آژانس بین المللی انرژی اتمی مسوولیت دارد تا رعایت توافق موقت پیشین ایران و 5+1 را بررسی کند.

ایران و گروه 1+5 از یازدهم تا 28 تیرماه برای دستیابی به توافق جامع با یکدیگر در وین مذاکره کردند.

طرفین در 15 روز اول برای دستیابی به توافق جامع مذاکره کردند اما از آنجا که هر دو طرف به این نتیجه رسیدند تا 29 تیرماه نمی توانند به توافق نهایی دست یابند برای تمدید توافق ژنو وارد مذاکره شدند و سرانجام طرفین گام اول توافق ژنو و نیز مذاکرات هسته ای را به مدت چهار ماه تا 24 نوامبر 2014تمدید کردند.

رسانام**9242**1446
کد N410910