اشکهای گزارشگر شبکۀ الجزیره برای غزه

گزارشگر شبکۀ الجزیره عربی در حین گزارش زنده برای تلویزیون از وضعیت غزه و آمار مجروحان و کشته شدگان نتوانست جلوی اشکهایش را بگیرد.

اشکهای گزارشگر شبکۀ الجزیره برای غزهگزارشگر شبکۀ الجزیره عربی در حین گزارش زنده برای تلویزیون از وضعیت غزه و آمار مجروحان و کشته شدگان نتوانست جلوی اشکهایش را بگیرد.

 

 

 

منبع: فیگارو

5252

کد N410745