• ۲بازدید
جانشین فرمانده سپاه:

خانه به خانه شما را تعقیب خواهیم کرد و انتقام خون شهدایمان را خواهیم گرفت/ فلسطین دیگر آرام نخواهد نشست

وبگردی