احمدی نژاد: هولوکاست واقعی امروز در غزه می گذرد

قدس 93,غزه 93

تهران - ایرنا- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس جمهوری سابق گفت: هولوکاست واقعی این است که امروز در فلسطین می گذرد؛ این که همه دنیا دارد می بیند، مستند و واقعی است و نیازی به سند سازی و کار تبلیغاتی و فریبکاری ندارد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محمود احمدی نژاد امروز در جمع راهپیمایان روز قدس تهران حاضر شد و در جمع خبرنگاران گفت: امروز کل دنیا مشاهده می کند که یک نسل کشی دارد اتفاق می افتد.

احمدی نژاد ادامه داد: آنچه که امروز در فلسطین می بینیم حقیقت نظام آمریکا، انگلیس و نظام سلطه غرب است.

رییس جمهوری سابق ادامه داد: راه حل فلسطین همان است که امام (ره) فرمود و امروز هر چه می گذرد می بینیم حرفی که امام (ره) زد حرفی الهی بود؛ این موجودیت غیرمشروع، موجودیت غیرانسانی، موجودیت اشغالگری و موجودیت ظلم و آدم کشی و تجاوز، باید این موجودیت مساله اش حل شود.

احمدی نژاد تصریح کرد: البته آنها نقشه کشیده اند که اگر بتوانند غزه را باز کنند دیگر مساله فلسطین تمام است؛ تکه ای از اردن را جدا کنند و به کرانه غربی دهند و دولتی درست کنند و سر ملت را شیره بمالند و قضیه را تمام کنند و اگر شرایط بین المللی اجازه داد به آنجا می روند و آنجا را هم صاف می کنند.

احمدی نژاد تصریح کرد: همان طور که امام (ره) گفت: امروز ملت ایران در صحنه است و مساله را دنبال می کند و همه ملت ها وارد صحنه شده اند؛ مساله فلسطین نقطه وحدت همه انسان هاست و به فضل الهی این مساله به دست ملت ها حل خواهد شد.

سیام(3)**9189**ل.الف.ی**1415
کد N410624