روز قدس؛ همصدا با کودکان غزه/

محمود احمدی‌نژاد در جمع حامیانش به راهپیمایان پیوست

سیاست داخلی,روز قدس

محمود احمدی‌نژاد درحالیکه حامیانش او را احاطه کرده بودند؛ به جمع راهپیمایان پیوست. حامیان وی شعار می‌دادند: «احمدی قهرمان حامی مستضعفان»، «احمدی دوست داریم» و «احمدی قهرمان رئیس جمهور آتی ایران».

محمود احمدی‌نژاد دقایقی پیش در راهپیمایی روز جهانی قدس حاضر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ در زمانی که وی در راهپمایی حضور یافته بود؛ تعداد از حامیان او وی را احاطه کرده بودند و با شعارهایی نظیر «احمدی قهرمان حامی مستضعفان»، «احمدی دوست داریم» و «احمدی قهرمان رئیس جمهور آتی ایران» وی راهمراهی می‌کردند.

رئیس جمهور سابق کشور نیز در واکنش به شعارهای حامیانشان دست تکان می‌داد.

کد N410469