چه اشکالی دارد که رادیو هنگام خواندن خبرکشتارغزه،ابراز تاسف هم بکند؟/سندجنایت59سال قبل در غزه

سایت 24آنلاین نوشت:

جنایت صهیونیستها در غزه ، سابقه ای طولانی دارد و اعتراض به آن در ایران هم در میان اسناد تاریخی به چشم می خورد.

به گزارش سایت 24آنلاین، در جلسه 29 اسفند 1334 مجلس شورای ملی، سیدمصطفی کاشانی فرزند آیت الله سیدابوالقاسم کاشانی که درآن دوره به مجلس راه يافته بود، طی نطقی به جنایت اسرائیل درمنطقه غزه اعتراض کرد. او همچنین به رادیو آن زمان در نحوه پوشش خبر حمله به غزه انتقاد کرد.

سیدمصطفی کاشانی در نطق خود گفت:

"به نام خداوند قادر متعال

امروز با اجازه مقام ریاست و آقایان نمایندگان محترم در باب یک واقعه تأسف‌آور از لحاظ جامعه اسلامی‌مطالب مختصر و ضرورى عرض می‌کنم. خاطر نمایندگان محترم از حادثه مؤلمه قتل و کشتار مسلمانان در ناحیه غزه به دست افراد مسلح اسرائیل که در جراید منعکس گردیده مستخصر می‌باشد .

به طوری که خبرگزاری‌ها و مطبوعات اطلاع داده‌اند ۴۲ نفر از مسلمانان ... در ناحیه غزه به دست متجاوزین به حدود و ثغور اسلام بقتل رسیده‌اند و این امر موجب کمال تأثر و تأسف هر فرد مسلمان می‌باشد و چنین عمل وحشیانه و جنایت موحش مورد تنفر و انزجار هر مسلمان علاقمند به اعتلا و عظمت اسلام است .

جاى کمال تأسف است که مشتى یهودى سرگردان بیایند و مسلمانان را از خانه و مزرعه و سرزمین اجدادى خود به کمک عوامل خارجى آواره کنند و اکنون که در حدود دویست هزار نفر از این مسلمانان در ناحیه غزه ...  زندگى می‌کنندآرامش و آسایش آنها به دست جمعى غاصب سلب شود.

از آنجایی که ملت ایران مفتخر به پیروى از دیانت مقدس اسلام است  و با توجه به تعالیم عالیه اسلام نمی‌توان قتل و کشتار برادر مسلمان را به دست متجاوزین  دید و شنید و به وظیفه دینى خود عمل نکرد. بنده خواستم در مجلس شوراى ملى کشور مسلمان ایران نسبت به حادثه مؤلمه غزه و قتل ۴۲ نفر مسلمان به دست یهودیان متجاوز به حدود و ثغور اسلامی ‌ابراز تأسف کنم  و یقین دارم در بیان این تأثر و ابراز تنفر نسبت به عاملین قتل و کشتار مسلمانان همه نمایندگان محترم یک صدا هستند ... امیدوارم مسئولین سازمان ملل ضمن اقدام جدى در این خصوص به افکار عمومی‌مسلمانان توجه داشته باشند و این نکته را بدانند در قبال مسئله اسرائیل و خاموش ساختن این کانون، مسلمانان آواره افکار عمومی‌ کلیه مسلمین را با خود همراه دارند و هیچ فرد مسلمانى اجازه نمی‌دهد حکومت ساختگى و جعلى اسرائیل آرامش زندگى ملل مسلمان را به هم بزند.

چقدر خوب بود دستگاه تبلیغات هم دقت بیشترى به عمل آورند. مثلاً چه اشکال داشت وقتى گوینده رادیو خبر قتل و کشتار ۴۲ نفر مسلمان را به آن کیفیت که همه مسلمانان را به هیجان آورده منتشر می‌کند یک کلمه "با کمال تأسف"هم به آن خبر اضافه کند تا معلوم شود که این خبر را رادیوى یک کشور مسلمان پخش می‌کند ..."

کد N410395