طنین شعار «هم غزه، هم لبنان، جانم فدای اسلام» در خیابان آزادی پیچید

سایر حوزه ها

مردم تهران در پاسخ به شعارهای فتنه‌گران در روز قدس سال 88، شعار «هم غزه، هم لبنان، جانم فدای اسلام» را سردادند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم تهران در دقایق اولیه راهپیمایی قدس، فوج فوج از مسیرهای فرعی وارد مسیر اصلی راهپیمایی می‌شوند.

در این میان مردم در واکنش به شعارهای فتنه‌گران در سال 88، شعار «هم غزه، هم لبنان، جانم فدای اسلام» را با صدای بلند فریاد می‌زنند.

موتورسواران نیز با حمل پرچم‌های حزب‌الله لبنان و نصر من‌ الله و فتح‌الغریب در خیابان آزادی حرکت می‌کنند.

حرکت ماشین‌ها و وسایل نقلیه در خیابان آزادی متوقف شده است.

طنین شعارهای «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آمریکا» مردم تهران خیابان آزادی را فرا گرفته است.