سخنگوی وزارت امور خارجه جنایت صهیونیست ها در منطقه بیت حانون‎ محکوم کرد

سیاست خارجی

سخنگوی وزارت امور خارجه جنایت صهیونیست ها در منطقه بیت حانون را که به خاک و خون کشیده شدن جمع زیادی از زنان و کودکان پناه گرفته در مدرسه تحت پوشش سازمان ملل انجامید شدیدا محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه جنایت صهیونیست ها در منطقه بیت حانون را که به خاک و خون کشیده شدن جمع زیادی از زنان و کودکان پناه گرفته در مدرسه تحت پوشش سازمان ملل انجامید شدیدا محکوم کرد.

مرضيه افخم اظهار داشت: مسئولیت تکرار جنایات جنگی علیه مردم مظلوم و بی پناه باریکه غزه  و از آن جمله  مدرسه ای که زیر نظر آژانس امداد و نجات سازمان ملل متحد می باشد، مستقیما متوجه این سازمان و نهادهای تابعه آن است.

سخنگوي وزارت خارجه تصريح كرد امروز بيش از هرزماني روشن شده است  كه خوي وحشيگري و استيصال صهيونيستها دست از هيچ جنايتي عليه مردم بي دفاع غزه فرو نمي گذارد.