ابراز تأسف سخنگوی وزارت خارجه از سقوط هواپیمای الجزایر

سیاست خارجی

سخنگوی وزارت امور خارجه از حادثه سقوط یک فروند هواپیمای شرکت ملی هواپیمایی الجزایر که حامل شهروندان کشورهای اروپایی و آفریقایی بود ابراز تاسف کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه از حادثه سقوط یک فروند هواپیمای شرکت ملی هواپیمایی الجزایر که حامل شهروندان کشورهای اروپایی و آفریقایی بود ابراز تاسف کرده و با بازماندگان قربانیان این سانحه ابراز همدردی کرد.