در همایش همبستگی با غزه؛

رهبران مذهبی پاکستان بر وحدت امت اسلامی علیه رژیم صهیونیستی تأکید کردند

کد N409879