ابراز تاسف سخنگوی وزارت‌خارجه از حادثه سقوط یک فروند هواپیمای شرکت ملی هواپیمایی الجزایر

سیاست خارجی

افخم از حادثه سقوط یک فروند هواپیمای شرکت ملی هواپیمایی الجزایر که حامل شهروندان کشورهای اروپایی و آفریقایی بود ابراز تاسف کرد و با بازماندگان قربانیان این سانحه ابراز همدردی نمود.

سخنگوی وزارت امور خارجه از حادثه سقوط یک فروند هواپیمای شرکت ملی هواپیمایی الجزایر ابراز تاسف کرد.

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم از حادثه سقوط یک فروند هواپیمای شرکت ملی هواپیمایی الجزایر که حامل شهروندان کشورهای اروپایی و آفریقایی بود ابراز تاسف کرد و با بازماندگان قربانیان این سانحه ابراز همدردی نمود.

کد N409868