سقوط هواپیمای الجزایری در آسمان مالی و کشته شدن 110 سرنشین آن

آفریقا و خاورمیانه

منابع الجزایری از سقوط یک هواپیمای الجزایری و کشته شدن 110 سرنشین آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یک هواپیمای الجزایری در آسمان مالی سقوط کرد و همه 110 سرنشین آن جان باختند.

این هواپیما که از الجزیره عازم اوآگادوگو پایتخت بورکینافاسو بود، 50 دقیقه پس از پرواز دچار سانحه شد.

بر اساس اطلاعات اولیه پنج نفر از سرنشینان این هواپیما لبنانی بودند.